itemscope itemtype="http://schema.org/Article" Ukradeno?: Što radi Sabor RH?

Ukradeno?

Prvi i najstariji hrvatski portal s misijom upozoravanja na korupciju, iskorjenjivanju politički povezanog kriminala i rasipnosti, te podrškom neovisnom i djelotvornom pravosuđu. Kontakt: korupcija.hr@gmail.com

Proces depolitizacije državne uprave je dovršen. Postojeći zakonodavni okvir omogućava daljnju profesionalizaciju državne uprave, minimizira političke utjecaje, te sprječava koruptivna djelovanja državnih službenika.

Strategija razvoja ljudskih potencijala u državnoj upravi za razdoblje 2010. do 2013. godine te mjere predviđene pripadajućim akcijskim planom sustavno se provode.

===

Zakonom je dodatno ograničen broj iznimaka u kojima javno tijelo može uskratiti pristup informaciji. U slučajevima gdje postoje razlozi za uskraćivanje javno tijelo će ipak omogućiti pristup informaciji, uključujući i klasificiranim.

U okviru Agencije ustrojen je poseban Odjel za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama. Sistematizacijom je predviđeno pet službenika u Odjelu, a trenutno na poslovima vezanim za pristup informacijama rade tri službenika. Preostali broj službenika bit će zaposlen tijekom 2011. godine.

===

Financiranje političkih stranaka

Republika Hrvatska značajno je ojačala pravni okvir financiranja političkih stranaka donošenjem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 11. veljače 2011. godine (NN 24/2011). Zakonom se uspostavlja jedinstveni okvir za transparentno financiranje političkih stranaka te neovisan sustav nadzora i sankcija u slučaju kršenja Zakona.
Prema Zakonu, sve političke stranke i neovisne liste moraju otvoriti poseban račun za izbornu promidžbu kako bi se olakšao nadzor financiranja promidžbe. Političke stranke dužne su dostaviti nadležnom izbornom povjerenstvu te objaviti na internetskim stranicama izvješće o primljenim donacijama i izvješće o troškovima izborne promidžbe. Zakonom se zabranjuju donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora i zabranjeno je davanje donacija u novcu ili u obliku proizvoda preko trećih osoba (posrednika). U sustavu nadzora financiranja izborne promidžbe vodeću ulogu ima Državno izborno povjerenstvo (DIP) koje može zatražiti sve potrebne podatke od drugih nadležnih tijela. Državni ured za reviziju (DUR) provodi poslove revizije godišnjih financijskih izvješća o financijskom poslovanju političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

===

Hrvatska vlada može donijeti 50 polica zakona. Međutim dok je pravosuđe ovisno o politici a najviši sud u državi politička ekspozitura Vladimira Šeksa dotle će ova država imati i dalje sve probleme koji su prisutni već više od desetljeća. A kao što se jasno čita iz ovih primjera, i kada donosi rješenja na papiru, Vlada RH ih donosi sa figom u džepu i bez ikakve namjere da ih ozbiljno provede u najvišim političkim krugovima - koji su uostalom i odgovorni za ovakvo stanje. Dokument koji je Vlada objavila na svojim stranicama nije radni dokument, već jeftini politički pamflet koji pokazuje dvije stvari. Prvo da ova Vlada fundamentalno ne razumije što je problem u RH bez obzira što joj i mediji i javnost i prijatelji na to ukazauju već godinama. I drugo da ovako donesen paket mjera dodatno potvrđuje tezu da se Vlada RH ne kani ozbiljno pozabaviti problemima niti u budućnosti. Ovo posljednje zapravo i ne čudi, ako se prihvati teza da je sadašnja vlada direktno umiješana i neaktivni sponzor kriminala na najvišoj razini.

Ovi dokumenti su stoga običan pamflet. Obzirom na iskazanu nesposobnost i korumpiranost Vlade RH preostaje vidjeti hoće li Sabor RH bilo prije bilo nakon izbora reagirati na ovakvo stanje u Hrvatskom društvu.

Status: Banana republika
Lokacija: Hrvatska
Opseg: Korumpirano pravosuđe
Podobnost: HDZ
Pravomoćnost: U očekivanju zatvora i pljenidbe

Link|