itemscope itemtype="http://schema.org/Article" Ukradeno?: Oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi

Ukradeno?

Prvi i najstariji hrvatski portal s misijom upozoravanja na korupciju, iskorjenjivanju politički povezanog kriminala i rasipnosti, te podrškom neovisnom i djelotvornom pravosuđu. Kontakt: korupcija.hr@gmail.com

Hrvatska je uspostavila sustav odvraćanja koji dozvoljava oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom (članak 82. Kaznenog zakona), uključujući mogućnost proširenog oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom korupcije ili organiziranog kriminala. Nadležna represivna tijela trajno poduzimaju sve mjere predviđene ovim zakonskim propisima. Godine 2010. na temelju članka 82. u predmetima korupcije oduzeta je imovinska korist u ukupnom iznosu od 3,83 milijuna kuna i 12.520 eura. Nadalje, godine 2010. godine na temelju članka 82. u predmetima organiziranog kriminala oduzeta je imovinska korist u ukupnom iznosu od 28,9 milijuna kuna, 106.369,50 eura i $250. Iste su godine zamrznuta sredstva u odnosu na četiri predmeta korupcije vrijednosti 42,88 milijuna kuna a u dva predmeta organiziranog kriminala vrijednosti 7,4 milijuna kuna i 85.500 eura, kao i dodatne nekretnine i pokretnine, čija vrijednost će biti utvrđena odgovarajućim postupcima tijekom postupaka u tim predmetima.

Status: Banana republika
Lokacija: Hrvatska
Opseg: Korumpirano pravosuđe
Podobnost: HDZ
Pravomoćnost: U očekivanju zatvora i pljenidbe

Link|