itemscope itemtype="http://schema.org/Article" Ukradeno?: USKOK - Bošnjaković i glumac Michael Ljubas

Ukradeno?

Prvi i najstariji hrvatski portal s ciljem upozoravanja na korupciju, iskorjenjivanju politički povezanog kriminala i rasipnosti, te podrškom neovisnom i djelotvornom pravosuđu. Kontakt: korupcija.hr@gmail.com

Ministarstvo pravosuđa potvrdilo nam je napise o tome da je unajmilo poslovnu zgradu Elektroprometa. Većinski vlasnik Elektroprometa kontroverzni je poduzetnik Michael Ljubas, čije 23 tvrtke u ovom trenutku, kako pišu mediji, državi na ime poreza duguju više od 70 milijuna kuna.

Ljubas je pobijedio na natječaju za najam poslovnog prostora te je Ministarstvo pravosuđa od njega unajmilo poslovnu zgradu u koju namjerava smjestiti Prekršajni sud, koji je dosad bio na Kennedyjevu trgu 11.

Na upit kako to da su odlučili dati povjerenje upravo Ljubasu, koji je, osim po kontroverznom poslovanju i velikom dugu državnom proračunu, poznat i po brojnim prijetnjama novinarima, u Ministarstvu su nas uputili nadležnim državnim institucijama
. O Ljubasu, naime, u javnosti ne vlada dobro mišljenje. Pripisuju mu se deseci kaznenih prijava te da je većinski dio dionica Elektroprometa stekao na sumnjiv način.

Ljubasa se spominjalo i kao osobu koja je bila umiješana u premlaćivanje predsjednika Uprave Industrogradnje Josipa Galinca.

Gospodin Ljubas nije nikada niti spominjan, niti se pojavljivao, niti je imamo kontakte s njim. Sve su poslovne obveze dogovarane s direktorom i odgovornom osobom Elektroprometa d.d. - rekli su u Ministarstvu pravosuđa

Link na presudu.

Uvidom u izvode sa žiro računa Interkapitala utvrñeno je da je društvo IMPULS d.o.o. na navedeni žiro račun, radi kupnje 5.147 dionica Ciljnog društva, izvršilo 3 uplate i to: o dana 01. rujna 2006. godine uplaćen je iznos od 500.000,00 kn s računa otvorenog u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb.

Podravska banka d.d., Koprivnica, Agenciji je dostavila podatak da je vlasnik računa s kojeg je dana 14. rujna 2006. godine uplaćen iznos od 300.000,00 kn na žiro račun Interkapitala, društvo JADRAN- PRODUKT d.o.o.

Uvidom u javno dostupne podatke sudskog registra utvrñeno je da je jedini osnivač i član uprave društva IMPULS d.o.o. Saida Mavra iz Zadra, koja je istovremeno od veljače 2008. godine član uprave Ciljnog društva.

U prilogu su dostavili presliku navedenog Ugovora o kupoprodaji dionica od 12. svibnja 2008. godine izmeñu društava JADRAN-PRODUKT d.o.o. i Godimento d.o.o. i presliku Aneksa istog ugovora od 15. rujna 2008. godine, iz kojih nije vidljivo kada je potpis prodavatelja javnobilježnički ovjeren. U očitovanju od 15. ožujka 2010. godine isti navode da ovjera potpisa na ugovoru nije od značaja te da je otuñenje dionica društvu Godimento d.o.o. bio stvaran posao.

Nalaže se društvu JADRAN-PRODUKT d.o.o., Zagreb, Tomislavova 11, MBS: 080369828, Michaelu Ljubasu, roñenom 16. listopada 1968. godine, s prebivalištem u Zagrebu, Savska cesta 166 i društvu IMPULS d.o.o., Zadar, Ulica Šime Starčevića 5, MBS: 110004449, da u roku od 5 dana od dana zaprimanja ovog rješenja plate administrativnu pristojbu u iznosu od 2.000,00 kuna u korist državnog proračuna i naknadu u iznosu od 20.000,00 kuna u korist žiro-računa Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, jer će u protivnom navedeni iznosi biti naplaćeni prisilnim putem.


Status: Organizirani kriminal
Lokacija: Zagreb
Opseg: Korumpirano pravosuđe
Podobnost: HDZ
Pravomoćnost: U očekivanju istrage

Link| 

2 comments:

Anonimno kaže...

To je samo mali dio suradnje pravosudnih tijela i Michaela Ljubasa. Kao udruga dioničara Elektroprometa imamo dvije presude Visokog trgovačkog suda iz Zagreba gdje se pobijaju odluke koje su donešene u korist Michaela Ljubasa, kao i presudu Županijskog suda, gdje se poništava odluka Općinskog suda o davanju nesuglasnosti za ulazak u upravnu zgradu elektroprometa.

Anonimno kaže...

Tko je sutkinja koja drzi njegov predmet?