itemscope itemtype="http://schema.org/Article" Ukradeno?: Radman postao apsolutni vladar HRT-a

Ukradeno?

Prvi i najstariji hrvatski portal s misijom upozoravanja na korupciju, iskorjenjivanju politički povezanog kriminala i rasipnosti, te podrškom neovisnom i djelotvornom pravosuđu. Kontakt: korupcija.hr@gmail.com

Novim statutom HRT-a ravnatelj Goran Radman praktički je razvlastio Nadzorni odbor te stavio pod kontrolu program javne televizije.

Iz statuta je izbačen raniji članak 17. stavak 3. koji je davao jake kontrolne ovlasti NO, nalažući upravi HRT-a da kod traženja suglasnosti za sve akte pred NO ili Programskim vijećem HRT-a, pismeno garantira zakonitost i odsustvo sukoba interesa, te da pismenu garanciju da je cjelovito informirao nadzorna tijela o svojim namjerama.

Toga više nema. Izbacivanjem ovog članka iz Statuta HRT-a novi ravnatelj dobio je veće ovlasti i manju odgovornost pred Nadzornim odborom i Programskim Vijećem. Prema novom Statutu, ravnatelj sudjeluje i u izboru ključnih urednika programa.

Ukratko, Goran Radman apsolutni je vladar HRT-a, s ingerencijama kakve je imao još samo Antun Vrdoljak. Većina članova Nadzornog odbora smatra se prevarenima. To se vidi i iz zapisnika sa sjednica koje posjedujemo, na kojima je uočljivo da predsjednik NO Viktor Gotovac nema drugih pretenzija osim da prenosi i provodi volju glavnog ravnatelja, čemu se ostali članovi NO protive.

Tako je već na prvoj sjednici Gotovac predložio osam točaka dnevnog reda od kojih su sve protokolarne prirode i vezane uz davanje suglasnosti na prijedloge glavnog ravnatelja. Većina članova NO, Goran Krmpotić, Vesna Kusin i Dražen Rajković, bili su protiv takvog dnevnog reda, zahtijevajući da se raspravlja i o točkama koje predlaže NO. Nakon glasanja o dnevnom redu uz Radmanovih osam ipak je uvršteno i 20 točaka članova NO, među kojima su i donošenje zaključka o pokretanju postupka javne nabave, donošenje odluke o osnivanju Revizorskog odbora, donošenje zaključka o ispunjavanju uvjeta za pristupanje HRT-a Antikorupcijskom programu Vlade RH za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, itd.

Iz toga se da vidjeti da većina članova svoju ulogu u NO vidi dosta ambiciozno. Većina u NO smatra da nije bilo potrebe za donošenjem Statuta prije isteka zakonskog roka, pa su, prije ulaska dokumenta u saborsku proceduru, zatražili dopunu prve verzije Statuta, što je ravnatelj Goran Radman odbio.

Radi se o sedam točaka kojima je Nadzorni odbor pokušao obraniti funkciju kontrolnog mehanizma i donekle umanjiti ovlasti ravnatelja. Radman, tako, nije pristao da mu se kod samostalnog odlučivanja o ugovorima nameće ograničenje od 7,5 milijuna kuna, već je zatražio limit od 10 milijuna kuna, što je dvostruko više od ranijeg limita od 5 milijuna kuna. Prema novom Statutu ravnatelj Radman moći će sklapati pravne ugovore s off shore kompanijama iz poreznih oaza bez suglasnosti Nadzornog odbora. Nezadovoljni činjenicom da interna revizija do sad nije sankcionirala niti jednu od razvikanih HRT-ovih afera, članovi NO zatražili su da se šefa interne revizije ubuduće ne imenuje bez suglasnosti Nadzornog odbora, što je Radman također odbio.

Time je novi ravnatelj HRT-a, praktično, pokazao da ne želi biti "ometan" od nadzornih tijela. Pitanje je samo zbog čega Radman želi tako široke ovlasti na HRT-u, ako (po vlastitim izjavama) nema namjeru provoditi radikalne rezove u financijskom poslovanju i u broju zaposlenih.  Možda je razlog program HRT-a?

 Sedam točaka razilaženja između glavnog ravnatelja i NO HRT-a

Odredba Statuta HRT Stav Radmana Stav NO HRT-a
Donošenje općih akata HRT-a Glavni ravnatelj samostalno uz prethodnu suglasnost NO HRT-a
Samostalno odlučivanje Glavnog ravnatelja HRT-a o pravnim poslovima (ugovori) bez suglasnosti NO HRT-a do 10 milijuna kuna do 7,5 milijuna kuna uz tromjesečno izvještavanje o poslovima od 1-7,5 milijuna kn
Samostalno odlučivanje Glavnog ravnatelja HRT-a o raspolaganju imovinom HRT-a bez suglasnosti NO HRT-a do 10 milijuna kuna do 7,5 milijuna kuna uz tromjesečno izvještavanje o poslovima od 1-7,5 milijuna kn
Samostalno odlučivanje Glavnog ravnatelja HRT-a o sklapanju zajmova ili kredita bez suglasnosti NO HRT do 5 milijuna kuna do 7,5 milijuna kuna uz tromjesečno izvještavanje za svaki sklopljeni zajam/kredit
Samostalno odlučivanje Glavnog ravnatelja HRT-a o sklapanju pravnih poslova s off-shore kompanijama iz poreznih oaza bez suglasnosti NO HRT-a do 10 milijuna kuna  svi poslovi bez novčanog limita uz prethodnu suglasnost NO HRT-a
Utvrđivanje omjera podjele zajedničkih rashoda HRT-a na javne i komercijalne (obveza iz Zakona o HRT-u nije riješeno, protuzakonito po Zakonu o HRT-u utvrđen omjer raspodjele
Imenovanje rukovoditelja Službe interne revizije HRT-a isključivo u ingerenciji Glavnog ravnatelja HRT-a uz prethodnu suglasnost NO HRT-a


Status: Organizirani kriminal
Lokacija: Hrvatska
Opseg: Korumpirano pravosuđe
Podobnost: SDP
Pravomoćnost: Bijeda novinarstva
Link|