itemscope itemtype="http://schema.org/Article" Ukradeno?: Kazneno gonjenje Marine Matulović Dropulić

Ukradeno?

Prvi i najstariji hrvatski portal s misijom upozoravanja na korupciju, iskorjenjivanju politički povezanog kriminala i rasipnosti, te podrškom neovisnom i djelotvornom pravosuđu. Kontakt: korupcija.hr@gmail.com

OŠTETILI GRAD ZA 50 MILIJUNA KUNA

Sisak će kazneno goniti bivšu ministricu Marinu Matulović Dropulić zbog pogodovanja JANAF-u.

Nastavak je to pet godina dugog spora Siska i JANAF-a oko načina obračuna i visine komunalnog doprinosa.

SISAK - Upravni odjel za komunalne djelatnosti grada Siska donio je u ponovoljenom postupku rješenje o komunalnom doprinosu Jadranskom naftovodu, prema kojem ga zadužuje za 54 milijuna kuna komunalnog doprinosa za izgradnju pet spremnika za naftu, svaki zapremnine 80.000 prostornih metara, na terminalu JANAF-a u Sisku.

Nastavak je to pet godina dugog spora Siska i JANAF-a oko načina obračuna i visine komunalnog doprinosa. Pored toga, Sisak plaira pokrenuti privatnu tužbu zbog nanošenja štete gradu Sisku i podići kaznenu prijavu zbog pogodovanja u korist JANAF-a, a na štetu grada, protiv bivše ministrice prostornog uređenja i zaštite okoliša Marine Matulović Dropulić i nastojat će svim sredstvima pobiti presudu Upravnog suda koji je donio rješenje protiv sisačkog rješenja, a u korist JANAF-a.

Sve je počelo 2008. godine kada je JANAF dobio istovjetno rješenje o visini komunalnog doprinosa za izgradnju pet spremnika za naftu. JANAF je odbio platiti prema sisačkom obračunu, tvrdeći da njegovi spremnici nisu objekti zatvorenog tipa, nego da je zbog plutajućeg krova, riječ o spremnicima otvorenog tipa, te da se umjesto zapremnine obračunava površina dna spremnika.

Umjesto 54, JANAF je sam obračuna i platio Sisku nešto više od tri milijuna kuna. Ministarsvo prostornog uređenja i zaštite okoliša stalo je na stranu JANAF-a i ukinulo sisačko rješenje, te izdalo građevinsku dozvolu JANAF-u. Da bi se osigurali u eventualnim sporovima, Ministarstvo je naknadno donijelo pravilnik prema kojim se ozakonjuje JANAF-ov izračun. Upravni sud presudio je u korist JANAF-a i Ministarstva.

- Nema nikakve logike da netko tvrdi kako su spremnici JANAF-a u Sisku, visine 20 metara i zapremnine 80.000 prostornih metara fatamorgana, da takva tvrdnja prolazi i na sudu, i da nama JANAF samovoljno za spremnike državnih rezervi nafte plaća komunalni doprinos kao da gradi igralište. Ovdje je riječ o sprezi državne tvrtke, državnog ministarstva i pravosudnih tijela na štetu jedinica lokalne samouprave, jer slične probleme osim Siska ima i Omišalj. Zato smo angažirali četiri vodeća eksperta i sudska vještaka i svi su u svojim izvješćima potvrdili da su spremnici za naftu s plutajućim krovovima uvijek zatvoreni objekti, kod kojih se komunalni doprinos obračunava prema zapremnini, pojašnjava Mile Mikić, pročelnik za komunalno gospodarstvo grada Siska.

Sisak želi skrenuti pažnju javnosti na nedopustvu samovolju državnih organa i uprava javni tvrtki, kao i na čudne presude Upravnog suda u njiihovu korist.

Status: Organizirani kriminal
Lokacija: Sisak
Opseg: Korumpirano pravosuđe
Podobnost: SDP
Pravomoćnost: U očekivanju zatvora

Link|