itemscope itemtype="http://schema.org/Article" Ukradeno?: ACI Trogir krši Carinski zakon

Ukradeno?

Prvi i najstariji hrvatski portal s ciljem upozoravanja na korupciju, iskorjenjivanju politički povezanog kriminala i rasipnosti, te podrškom neovisnom i djelotvornom pravosuđu. Kontakt: korupcija.hr@gmail.com

Dokument otkriva: ACI Trogir krši Carinski zakon i ilegalno prima i smješta strane brodove.

Dokumentacija dokazuje nezakonitosti u poslovanju ACI marine Trogir, koje su tijekom nadzora poslovanja ove tvrtke utvrdili službenici Carinarnice u Splitu, te Državni inspektorat, Područna jedinica u Splitu u veljači 2010. godine. prema informacijama iz dostupne dokumentacije istragu nad poslovanjem ACI marine Trogir, vezano za sumnje u „korupciju, mito i kriminal“, kako to stoji u dopisu Državnog inspektorata od 15. veljače 2010. godine, prema podnesenim prijavam provjeravaju i Državno odvjetništvo i USKOK. Međutim, kako to jasno proizlazi iz dopisa Središnjeg ureda Carinske uprave.

Dopis Carinske uprave Ministarstva financija od 3. veljače 2010. godine

U dopisu kojeg je Središnji ured Carinske uprave Ministarstva financija, pod brojem 513-02-1920/6-10-05, klasa 470-01/09-01/240, dana 3. veljače 2010. godine uputio Ivici Anđeliću kao prijavitelju, navode se kršenja Carinskog zakona od strane ACI marine Trogir, koje je Carinanrnica u Splitu utvrdila izravnim nadzorom nad poslovanjem ovog poduzeća.

„Zaprimljena je pismena prijava koja je dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Zagreb, Gajeva 30a, g. Mladenu Bajiću, USKOK-u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, Zagreb, Gajeva 30a, g. Dinku Cvitanu, Državnom inspektoratu Središnjem uredu, Zagreb, Petračićeva 4 i Carinskoj upravi Središnji ured u kojoj se navodi da u ACI marini Trogir ima plovila koja su u carinskom prekršaju.

Carinarnica Split obavila je nadzor u ACY marini Trogir i utvrdila činjenično stanje plovila koja su pod carinskim nadzorom.

Za plovilo naziva Alshaine, duljine 13,6 metara, kapaciteta 12 ljudi, zastave pripadnosti Kraljevine Švedske utvrđeno je da se nalazi smješteno na suhom vezu unutar prostora ACY marine na dijelu kojim se koristi Jedriličarski klub „Trogir“.

Za predmetno plovilo Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Lučka kapetanija Split izdala je Potvrdu o uplati naknade po prijavi.

Plovilo se u prostoru marine nalazi od 27.10.2009. godine, i to iz razloga kvara na motoru, a popravak vrši tvrtka Adriatic Industrial Commerce d.o.o. iz Trogira, koja sa ACY marinom ima ugovor o zakupu poslovnog prostora marine, te kao redovitu djelatnost u prostorima marine vrši popravak i servisiranje brodskih motora.

Zbog činjenice neovlaštenog primanja i smještaja stranog plovila, trgovačko društvo Adriatic Industrial Commerce d.o.o. iz Trogira počinilo je prekršaj iz Članka 243. st. 1. i 2. Carinskog zakona“, stoji u dopisu pomoćnika ravnatelja Carinske uprave Ministarstva financija Ivana Nađa, od 3. veljače 2010. godine.

Dopis Državnog inspektorata od 15. veljače 2010. godine

Nezakonitosti je potvrdio i Državni inspektorat, svojim dopisom od 15. veljače 2010. godine, pod brojem 556-13-01/02-10-6, klasa 336-01/10-01/45, pod naslovom „Predstavka vezana za nezakonitosti u poslovanju društva „Skladgradnja“ u ACI marini u Trogiru, Marini berket u Kaštelima i dr, izvješće o poduzetom“, kojeg je potpisala Jadranka Gardašević, načelnica Odjela za nadzor u prometu robe i usluga, Područne jedinice Split Državnog inspektorata.

„U svezi sa predstavkom koju ste podnijeli dana 4. prosinca 2009. godine Središnjem uredu Državnog inspektorata u Zagrebu, a koja predstavka nam je proslijeđena na nadležno postupanje dana 8. prosinca 2009. godine, na temelju članka 33. stavak 3. Zakona o Državnom inspektoratu izvješćujemo Vas da je obavljen inspekcijski nadzor gospodarskih inspektora i inspektora zaštite na radu u Marini Kaštela (Marina Berket), ACY marini Trogir, Jedriličarskom klubu „Trogir“, društvu AIC d.o.o., PŠU BANJ, te društvu Skladgradnja grup d.o.o., a sve vezano za navode iz Vaše predstavke“, stoji u odgovoru načelnice u Državnom inspektoratu Jadranke Gardašević na predstavku Ivice Anđelića o nezakonitostima u radu ACY marine Trogir i drugih poduzeća ili udruga građana.

„Nadzorima izvršenim u ACY marini Trogir, Jedriličarskom klubu Trogir, PUŠ BANJ, i društvu AIC d.o.o. od strane gospodarskih inspektora utvrđene su povrede propisa na koje ste ukazali u Vašoj predstavci te su u skladu sa utvrđenim poduzete zakonom propisane upravne i kaznene mjere!

Inspektori zaštite na radu dostavili su Vam zasebna izvješća o provedenim inspekcijskim nadzorima!

U predstavci od 29. siječnja 2010. godine niste naveli nikakve nove okolnosti zbog kojih bi bilo potrebno ponovno provoditi nadzor kod spomenutih pravnih osoba odnosno udruga ali smo u navodima iz Vaše predstavke uočili nepravilnosti koje ukazuju na moguću nadležnost Carinarnice Split te smo predstavku proslijedili istima na možebitno nadležno postupanje!

Što se tiče navoda o korupciji, mitu, kriminalu isto bi bilo u nadležnosti MUP-a, Državnog odvjetništva odnosno USKOK-a a kako je iz spisa razvidno da ste istima već dostavili predstavku nismo smatrali potrebnim da im je ponovno prosljeđujemo na nadležno postupanje“, navodi Jadranka Gardašević, načelnica u Državnom inspektoratu u svojem dopisu od 15. veljače 2010. godine.

Dopis od 18. veljače 2010. godine dokazuje kako Gospodarska inspekcija nastavlja nadzor u ACI marini Trogir

Nakon što je Gospodarska inspekcija Državnog inspektorata utvrdila određene nezakonitosti u poslovanju ACY marine Trogir, dopis od 18. veljače 2010. godine, pod brojem 556-13-01-02/15-10-6, klasa 334-09/10-01/29, kojeg potpisuje gospodarski inspektor Ivan Butorović, ukazuje na to kako Državni inspektorat nastavlja s inspekcijskim nadzorom u ACY marini Trogir, vezano uz utvrđena kršenja odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o pružanju usluga u turizmu i Zakona o boravišnoj pristojbi.

„U svezi Vaše predstavke, a koju ste preko Državnog inspektorata RH Središnji ured Zagreb, a koja je pod klasom 334-09/09-02/818 zaprimljena u Područnoj jedinici Split, gospodarski inspektor Državnog inspektorata izvršio je od 14.1. do 12.2. inspekcijski nadzor u ACY marini Trogir shodno odredbama Zakona o državnom inspektoratu, Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o pružanju usluga u turizmu i Zakona o boravišnoj pristojbi. Nadzorom su utvrđene određene nepravilnosti, nema ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, prostore za osobnu higijenu nautičara i zaposlenika treba urediti, u poslovanju marine te su s obzirom na utvrđeno činjenično stanje poduzete zakonom propisane upravne i prekršajne mjere.

U nadzoru ACY marine Trogir izdvojeno je izvršen uvid u ugovore o korištenju veza između Adriatic Croatia International Club d.d. sa sjedištem u Opatiji, Maršala Tita 151 i tvrtke nautika Kufner d.o.o., Zagreb, Stjepana Gradića 13, za plovila Arka 79 – RG, Graševina 468 – TG i Traminac.

Utvrđeno je da je Nautika Kufner d.o.o. od Ivana Ciciliani zakupila poslovni prostor kao i vrtni prostor u cilju smještaja radno skladišnog kontejnera u Trogiru, Put Cumbrijana 6 (prostor graniči sa marinom).

Poslovne prostorije tvrtke Nautika Kufner u vrijeme pregleda bile su zatvorene. Charter djelatnost se u vrijeme nadzora ne obavlja. Telefonski nije bilo moguće uspostaviti kontakt sa sjedištem u Zagrebu.

U tijeku je postupak prikupljanja potrebne poslovne dokumentacije posrednim putem. Od Lučke kapetanije zatražena je dostava crew lista za 2009. godinu za plovila zatečena na stalnom vezu u Trogiru. Provjerom u Uredu državne uprave, Služba za gospodarstvo, Trogir, utvrđeno je da navedeni ured za tvrtku Nautika Kunfer nije izdao rješenje shodno odredbi članka 47. stavak 1. i 5. Zakona o pružanju usluga u turizmu za prostor za prihvat charteraša kao i za vrstu plovila zatečenih na stalnom vezu u Trogiru.

Po okončanju postupka o rezultatu postupka informirati ćemo Vas.

Napominjem da je tijekom siječnja 2010. godine izvršen inspekcijski nadzor u udrugama Jedriličarski klub Trogir i Banja Trogir u svezi obavljanja gospodarske djelatnosti u nautičkom turizmu u ACY marini Trogir u svezi rada dizalice, kao i Adriatic industrial commerce d.o.o. Trogir u poslovnom prostoru u Trogiru u sklopu marine gdje društvo obavlja popravak i servisiranje plovila. S obzirom na utvrđene povrede poduzete su zakonom predviđene upravne i prekršajne mjere (inspektor Ivan Klarić)“, stoji u dopisu gospodarskog inspektora Ivana Butorovića od 18. veljače 2010. godine.

Status: Vjerojatna korupcija
Lokacija: Trogir
Opseg: Nesposobnost uprave
Podobnost: HDZ
Pravomoćnost: U očekivanju pljenidbe

Link| 

2 comments:

Anonimno kaže...

Kaznena Prijava
protiv, Darka Franičevića direktora ACY marine Trogir

Da li državno odvjetništvo u pravilu postupa po kaznenim prijavama?. Pa i ove iz koje je koje proizlazi osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo,zlouporabe polozaja ,ovlasti ,neodgovornog poslovanja . Odnosno razumna vjerojatnost da će se Vasim izvidima o tome i prikupiti potrebni i ostali podaci. Ova prijava koja sadrži relevantne podatke o osobi kao i prikupljenim činjenicama na temelju kojih prijavljujemo kazneno djelo može dokazati.U ovom slucaju se raditi o utemeljenoj prijavi i ova saznanja da je kazneno djelo počinjeno,znamo tko ga je počinio.Duboko svjesni ozbiljne kaznene prijave u kojima Vas detaljno i informiramo gdje navodimo tko je počinitelj i lako je to utvrditi, odnosno dokazati.

Stoga smo odlučili za ovi korak. Poradi cinjenica za koji smo se potrudili i djelom prikupili pa i od Državnog Inspektorata,Carinske uprave,... .Koji je složit će te se zavidan broj.

1.nepoštivanju Zakona o turističkim djelatnostima
2.nepoštivanju Zakona o fincijskom poslovanju
3.nepoštivanju Zakona o Radu (jednim djelom)
4.nepoštivanju Zakona o boravišnoj pristojbi
5.nepoštivanje Zakona o potrošačima
6.pa inf. neke sa weba-a ( ? )

7. http://ukradeno.blogspot.com/search/label/Trogir

8. Carinskom nazoru .,iz Carinske Uprave –Središnji Ured

9. Potvrde o nezakonitosti koje potvrđuje i spominje Državni Inspektorat u svojim izvješćima

10. pismena, o tkz .nepoštivanje zakona o trgovačkim društvima,

11." tkz"., nepoštivanje Zakona o pružanju usluga u turizmu,

12." tkz".,nepoštivanje Zakona o boravišnoj pristojbi,

13.Neslužbeno saznajemo „da su predstavnici u skladu sa utvrđenim poduzete zakonom propisane upravne i kaznene mjere protiv odgovornih".

(gore navedena pismena u privicima ,odluke ,izvješća potpisuju službene osobe Drz.Insp. kao npr: Krunoslav Kovačvič glavni drž.insp.,Krešimir Veličan,Jadranka Gardašević,Ivan Klarić,Ivan Butorović,ostali zaključci nisu ne baš afirmativni...!

Zlouporaba položaja i ovlasti,nesavjesno poslovanje,uskrate prava kretanja ,kršenje i ostalih Zakona RH.Kao i korisničkh prava ostvarenih 1983 godine Gradskim GUP-om od 17.11.1985.Ovi podnesci daju osnova za pokretanje kaznenog progona poradi otkrivanja te kao informaciju o mogućem počinjenju kaznenog djela i počinitelju.

Da li će se netko pozabavit rješavanjem problema ili će se i dalje PASIVNO IZBJEGAVATI.

Hvala !

Grdan kaže...

A Bajić, više lisac nego pijevac, upaljena grla!,


čeka da dođe vrijeme za kukurikanje.Čiji je moral doveden u pitanje, doveo u pitanje njezin moral nje HRVATSKE Vlade ,Vlasnika ili Hrvatskih građana.Već Časnih ljudi i Trogirana !
Upravo Upravu ACI dd Opatija nazivamo sramotnom koja je dozvolila ovoliku količinu samovolje gladnoga Darka Franičevića direktora ACI marine Trogir i uspoređujemo s pandemijom, odnosno općom zarazom. Očito kojom je i sam zaražen.Potrebno mu je HITNO cjepivo !
Cjepivo u obliku ISTRAGE ,ili pritvora kako nebi i dalje pljačkao i krao ono nikako šta nije njegovo već pripada ovoj napaćenoj Državi Hrvatskoj.
Stojimo potpuno iza tih riječi ko ta ko misli !. Moral je sastavni dio našeg života naših obitelji,naše djece i djece naše djece Pa i politike. Javni moral.