itemscope itemtype="http://schema.org/Article" Ukradeno?: MOL ignorira fijasko u Hrvatskoj

Ukradeno?

Prvi i najstariji hrvatski portal s misijom upozoravanja na korupciju, iskorjenjivanju politički povezanog kriminala i rasipnosti, te podrškom neovisnom i djelotvornom pravosuđu. Kontakt: korupcija.hr@gmail.com

Nova pljuska Hrvatskoj.

Automatski prijevod na kraju teksta. Zoltán Áldott i dalje u odboru INA-e usprkos strateškim promašajima.

Personnel and organizational changes in MOL Plc.
MOL hereby informs the Capital Market participants that György Mosonyi resigns as of 30th April 2011 as MOL Plc’s Group Chief Executive Officer and member of the Board of Directors and will not participate in the operative governance of the Company in the future. The Board of Directors acknowledged the decision of György Mosonyi, and highly appreciated his outstanding work made in the past 12 years, that significantly supported MOL to develop into a leading international oil company. The Board of Directors asked him to support the Group with his experience and industrial knowledge in his non-executive positions in the future as well.

The Board of Directors of MOL proposes to its shareholders to elect Oszkár Világi as new member of the Board of Directors on the upcoming General Meeting. Oszkár Világi is the Chief Executive Officer of Slovnaft, Chairman of Slovnaft’s Board of Directors and member of MOL’s Executive Board.

Dr. Mihály Kupa resigns as member of the Supervisory Board as of 30th April 2011. The Board of Directors expressed its appreciation for the high quality work of Dr. Mihály Kupa as Chairman of the body since 2002.

The Board of Directors of MOL proposes to its shareholders to elect György Mosonyi as new member of the Supervisory Board on the upcoming General Meeting.

From 1st May the new Group Chief Executive Officer of MOL Plc. is József Molnár, current Group Chief Financial Officer. József Molnár is the Group Chief Financial Officer of MOL since 2004, and gained more than two-decade executive, financial and industrial experience in different executive positions in MOL Group, TVK and Borsodchem.

The Board of Directors reviewed the organizational structure and work-split of the Executive Board of MOL, and as a result continues its work in the following structure from 1st May 2011:

The new Group Chief Financial Officer is József Simola who is member of MOL’s Executive Board since 2006.

Executive Vice President of Downstream division which includes Refining & Marketing, Retail and Petrochemicals businesses is Ferenc Horváth.

Executive Vice President of Exploration and Production division remains Zoltán Áldott who is the non-executive Chairman of INA’s Board at the same time.

Strategy division is integrated with Corporate Business Development division and is headed by Ábel Galácz Vice President.

=====

Kadrovske i organizacijske promjene u MOL Plc.
MOL ovime obavještava sudionike tržišta kapitala da je György Mosonyi ostavku od 30. travnja 2011 kao MOL Plc's Group izvršni direktor i član Upravnog odbora i neće sudjelovati u operativnom upravljanju Društva u budućnosti. Upravni odbor priznao odluku György Mosonyi, i visoko cijenjen njegov izvanredan rad napravio u posljednjih 12 godina, što je značajno podržava MOL da se razvije u jedan od vodećih svjetskih naftnih tvrtki. Upravni odbor ga je zamolio za potporu Grupe sa svojim iskustvom i znanjem u svom industrijskih ne-izvršne položaje u budućnosti.

Upravni odbor MOL predlaže svojim dioničarima da biraju Oszkár Világi kao novi član Upravnog odbora na predstojećim Glavnoj skupštini. Oszkár Világi je izvršni direktor Slovnaft, predsjednik Slovnaft je Upravnog odbora i član Izvršnog odbora MOL-a.

Dr. Mihály Kupe ostavku kao član Nadzornog odbora od 30. travnja 2011. Upravni odbor je izrazio svoju zahvalnost za kvalitetan rad dr. Mihály Kupe kao predsjednik tijela od 2002.

Upravni odbor MOL predlaže svojim dioničarima da biraju György Mosonyi kao novi član Nadzornog odbora na predstojećim Glavnoj skupštini.

Od 1. svibnja nova grupa glavni izvršni direktor MOL Plc. je József Molnár, trenutni grupa glavni financijski direktor. József Molnár je grupa glavni financijski direktor MOL od 2004, te je stekao više od dva desetljeća izvršne, financijske i industrijske iskustva u različitim izvršnim pozicijama u MOL Grupe, TVK i Borsodchem.

Upravni odbor pregledao organizacijska struktura i rad-Split Izvršnog odbora MOL-u, i kao rezultat toga nastavlja svoj rad u sljedeću strukturu od 1. svibnja 2011:

Novu grupu financijski direktor je József Simola koji je član MOL-a Izvršni odbor od 2006.

Izvršni potpredsjednik Nizvodno podjela koja uključuje Rafinerije i marketing, malo i tvrtke petrokemija je Ferenc Horváth.

Izvršni dopredsjednik Istraživanje i proizvodnja nafte i plina ostaje Zoltán Áldott koji je ne-izvršni predsjednik Inine Uprave u isto vrijeme.

Strategija podjela je integriran s korporativni poslovni razvoj podjela na čijem je čelu Abel Galácz potpredsjednik.Status: Organizirani kriminal
Lokacija: Hrvatska
Opseg: Na račun građana
Podobnost: EUforija
Pravomoćnost: U očekivanju zabrane poslovanja

Link|