itemscope itemtype="http://schema.org/Article" Ukradeno?: Bespravna činovnička država

Ukradeno?

Prvi i najstariji hrvatski portal s misijom upozoravanja na korupciju, iskorjenjivanju politički povezanog kriminala i rasipnosti, te podrškom neovisnom i djelotvornom pravosuđu. Kontakt: korupcija.hr@gmail.com

Temeljem hrvatskog patenta "Poboljšanje držača britvice" "Gillete Sensor Excel" zarađuje milijarde dolara, dok autor spomenutog patenta nije do sada dobio ni dolara.

Nema iskusnije osobe koja ne zna za čuvenu poslovicu “ne može se s rogatima bosti”. Čovjek ne može ni zamisliti koliki je utjecaj ta poslovica ostavila na mnoge ljude. Mnogo suludih, nemoralnih, pa i zločinačkih postupanja ili ne postupanja pravdaju se voljom “rogatih” s kojima se “ne može bosti”.

Dana 2. 11. 1992. službeno je prijavljen hrvatski patent “Poboljšanje držača britvice” broj P921162A. Temeljem tog patenta, od 1993. proizvod “Gillette Sensor Excel” zarađuje više od tri milijarde US dolara godišnje. Prema važećim međunarodnim konvencijama i zakonima, koji reguliraju tu materiju, znatan dio tog iznosa pripada nosiocu spomenutog patenta. Međutim uvjet je da nadležni činovnici Republike Hrvatske provedu propisanu proceduru.

Ti činovnici uporno odbijaju provesti tu proceduru, a oni koji imaju dužnu kontrolu nad njima ništa ne čine da ih discipliniraju. Umjesto propisane procedure, prema vlastitom priznanju, Hrvoje Junašević (ravnatelj Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH) i Želimir Kren (službenik u istom zavodu) prepravili su dokumente u vezi s tim patentom s posljedicom da Hrvatska nema mogućnosti za materijalna potraživanja na osnovi tog patenta.

U vezi s tim, otvoren je postupak (KLASA: 053-01/02-01/107, URBROJ: 533-12/936-03-4) pri Ministarstvu znanosti i tehnologije RH, sa zadatkom da ocijeni da li u spomenutom postupku Hrvoja Junaševića ima nečeg nesavjesnog. U vezi s tim, službeno je podnesen (1. 4. 2003.) dokument koji obvezuje Državno odvjetništvo RH da ocijeni je li u spomenutom postupku ima osnove sumnje da je Želimir Kren učinio krivično djelo.

Pravno-politička situacija u vezi sa spomenutim patentom prezentirana je na web-adresi www.hrid.hr gdje se može vidjeti da je Upravni sud RH obvezao Vladu RH (presuda broj Us-5789/1998-4 od 22. 3. 2001.), odnosno Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH, da provede propisani postupak u vezi s hrvatskim patentom “Poboljšanje držača britvice” broj P921162A od 2. 11. 1992., što Vlada RH uporno odbija.

DIPL. ING. IVAN KABALIN,
NARTSKA 11, ZAGREB

-------
PRILOG

DOGAĐANJE SA HRVATSKIM PATENTOM BR. P921162A

          U 1992. godini
          Podnio Zahtjev za izdavanje patenta „Poboljšanje držača britvice“ 2.11.1992., koji je zahtjev ocjenjen „urednim“ i objavljen je u službenom glasilu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH, a koji je patent dobio broj P921162A .
          Podnio preliminarnu ponudu Gillette-u za korištenje tog patenta.
          U 1993. godini
          Gillette počeo koristiti taj patent u svom proizvodu „Gillette Sensor Excel“ i počeo ilegalno (piratski) prodavati (ne regulirajući svoje obaveze prema izumitelju).
P.S.:  Taj PATENT Gillete koristi ilegalno u svim tipovima svojih brijaćih aparata (na primjer „Gillette Fuzion“), a Wilkinson od 1996. godine.
          U 1995. godini
          Gillette došao s tim proizvodom („Gillette Sensor Excel“) u Hrvatsku.
          U 1996. godini
          Protiv Gillette-a pokrenut postupak zbog piratske prodaje na Trgovačkom sudu u Zagrebu i postupak se vodi pod brojem  R1-55/96.

Pravna situacija u vezi patenta “Poboljšanje držača britvice” broj p921162a od 2.11.1992.
Na trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem R1-55/96 vodi se postupak za zabranu piratske prodaje Gillette-a i Willkonsona.
Zahtjev je odbijen isključivo – temeljem ništavnog (pravno nepostojećeg) pravnog akta.
Normalan postupak – odbija se voditi, nego se vodi postupak u skladu:
          Slobodna Dalmacija      Za sve su krivi rogati
http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20030607/temedana03.asp
Legal situation regarding patent "Poboljšanje držača britvice" number p921162a of 02/11/1992.
At the Commercial Court in Zagreb under R1-55/96 is the procedure for banning pirated shops Gillette and Willkonsona.
The request was rejected solely - on the basis of sordid (legally non-existent) legal act.
The normal procedure - refuses to take, But the proceedings are conducted in accordance:
          Slobodna Dalmacia       Za sve su krivi rogati
http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20030607/temedana03.asp

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Već godinama i javnost Hrvatske i sveopću javnost nastojim obavjestiti o neodgovornosti hrvatskih političara. Svi hrvatski političari čudno se ponašaju, i mirno (nezainteresirano) gledaju na aktivnost Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH i njegovih čelnika. Ne zanima ih što taj zavod, od svog postojanja (više od 20 godina), niti jednom građanu Hrvatske uključujući i znanstvene institute nije izdao niti jedan jedini PRAVOVALJANI PATENT (na kojem se može zaraditi).

Šokiran sam tolikom neodgovornošću hrvatskih političara.

Obilje materijala koji o tome govore, svatko može naći ako u bilo kojoj internet-tražilici (preporučujem Google) upiše:  p921162a  i/ili  gillete ukrao hrvatski patent  .

Dipl.ing. Ivan Kabalin


Status: Organizirani kriminal
Lokacija: Hrvatska
Opseg: Korumpirano pravosuđe
Podobnost: SDP
Pravomoćnost: U očekivanju zatvora

Link|

1 comments:

Deziderij kaže...

Svaka država ima svoju mafiju samo mafija ima svoju državu - Hrvatsku