itemscope itemtype="http://schema.org/Article" Ukradeno?: OECD-ova analiza davanja mita

Ukradeno?

Prvi i najstariji hrvatski portal s misijom upozoravanja na korupciju, iskorjenjivanju politički povezanog kriminala i rasipnosti, te podrškom neovisnom i djelotvornom pravosuđu. Kontakt: korupcija.hr@gmail.com

U kojim djelatnostima treba tražiti pojavu mita i korupcije?

Odgovor: 59% mita daje se u jednoj od slijedećih privrednih grana:

- ekstraktivne industrije (19%)
- građevinarstvo (15%)
- transport i skladištenje (15%)
- informacije i komunikacije (10%)

Koga podvrgnuti posebnim provjerama, kome se najčešće isplačuje mito?
(postotak djelatnika koji je primio mito)

- direkotri javnih tvrtki (27%)
- djelatnici carine (11%)
- zdravstveni djelatnici (7%)
- djelatnici ministarstva obrane (6%)
- porezni djelatnici (4%)
- izabrani zastupnici (4%)
- ministri (3%)
- državnici (2%)

U kojim državama se najčešće isplaćuje mito?

Odgovor: U državama sa najvišim, visokim ili srednjiim stupnjem HDI (Indeks ljudskog razvoja, Human Development Index) učinjeno je 67% svih koruptivnih djela.

Za koju svrhu se najčešće uplačuje mito? (Koje djelatnosti treba posebno provjeravati).

- Javna nabava (57%)
- Carinske pogodnosti (12%)
- Preferencijalni tretman (7%)
- Porezne pogodnosti (6%)
- Licence (6%)
- Dostup do povjerljivih informacija (4%)

OECD poziva države članice da pridonesu budućim izvješćima vlastitim angažmanom i domicilnim analizama i izvješćima.

Status: Organizirana Hrvatska
Lokacija: Hrvatska
Opseg: Korumpirano pravosuđe
Podobnost: SDP
Pravomoćnost: U očekivanju istrage

Link|